Slovar uporabnih besed
   

KRATICA

RAZLAGA KRATICE

POMEN KRATICE

AEO

Auhtorized Economic Operator

Pooblaščeni gospodarski subjekt

AES

Automated Export System

Avtomatizirani izvozni sistem

AIS

Automated Import System

Avtomatiziran uvozni sistem

CURS

Carinska Uprava Republike Slovenije

 

DDV

Davek na dodano vrednost

 

DMV

Davek na motorna vozila

 

ECS

Export Control System

Sistem kontrole izvoza

EDPP

Enotno dovoljenje za poenostavljene postopke

 

EMCS

Excise Movement and Control System

Sistem gibanja in kontrole trošarinskih izdelkov

EORI

Economics Operators' Registratration and Indentification System

Sistem registracije in identifikacije gospodarskih subjektov

EUL

Enotna upravna listina

 

FTL

Full truck load

Poln kamion

GCU

Generalni carinski urad RS

 

INTRASTAT

Statistični sistem zbiranja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU

 

LCL

Less than full container load

zbirni kontejner

LTL

Less than full truck load

zbirni kamion

MSDS

Material Safety Data Sheet

varnostni list blaga

NCTS

New Computerised Transit System

nov računalniško podprt tranzitni sistem

PSS

Peak season surcharge

dodatek na visoko sezono

SIL             

Spremna izvozna listnia                    

 

TEU

Twenty foot equivalent

volumen 20' ft kontejnerja

TARIC

Tarif Integre de la Communaute

Integrirana tarifna skupnost

ZTI

Zavezujoča tarifna informacija

 

WSC

Weight surcharge

dodatek na težo