Za vas smo zasnovali edinstveni logistični kotiček z uporabnimi informacijami, ki jih potrebujete pri mednarodni trgovini. Zbrali smo najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v ladijskem in letalskem transportu. Podrobno predstavimo najnovejše trgovinske klavzule. Predstavimo mere in dolžine različnih tipov kamionskih prikolic, kontejnerjev ipd.
Zakaj ni priporočljivo prepustiti organizacijo prevoza blaga dobavitelju?
Če kupec prepusti organizacijo prevoza svojemu dobavitelju pomeni, da slednji lahko izbira ladjarja (npr. nezanesljive ladjarje, ladjarje brez svojega...

Zakaj je pomembno, da so pošiljke v prekomorskem prometu zavarovane?
Temeljni namen inštituta generalne havarije je, da če v času potovanja pride do nevarnih okoliščin, v katerih je ogroženo premoženje...


Več odgovorov