Za vas smo zasnovali edinstveni logistični kotiček z uporabnimi informacijami, ki jih potrebujete pri mednarodni trgovini. Zbrali smo najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v ladijskem in letalskem transportu. Podrobno predstavimo najnovejše trgovinske klavzule. Predstavimo mere in dolžine različnih tipov kamionskih prikolic, kontejnerjev ipd.
Zakaj je bolje kupovati blago na Incoterms pariteti FOB (free-on-board)?
Prodajalec  dobavi blago in ga preda kupcu NA LADJI, od tu dalje pa so transportni stroški in organizacija prevoza v režiji kupca, ki preko...

Zakaj je pomembno, da so pošiljke v prekomorskem prometu zavarovane?
Temeljni namen inštituta generalne havarije je, da če v času potovanja pride do nevarnih okoliščin, v katerih je ogroženo premoženje...


Več odgovorov